CFUK- Hangaren

Sedan 2013 har det målats i och på Hangaren. Utsidan kan betraktas dygnet runt. Varje vardag sedan dess har Optimera öppnat portarna in i lokalen mellan ca.07.00- 14.00 så alla som velat har kunnat gå in och kika. Observera att ingen jobbar med Hangaren. Det är ett hobbyprojekt. Vid varje målning finns en text som vägleder in i graffitimåleriets och dess företrädares värld.

kort

Hangaren ligger på Ystadsgatan 53H vid Enskifteshagen i centrala Malmö där graffitimålare och urbankonstnärer gjort monumentala verk sedan 2013.

Nu vill vi etablera verksamheten och skapa en unik Urbankonsthall för fri offentlig konst med utgångspunkt i Hangaren som vi ser som en ambitiös skiss för ändamålet.

Hangaren på insidan. Alla målningar som gjordes här under åren 2013 är väldokumenterade och utgivna i boken GRAFFITI HANGAREN 2013- 2018 med fantastiska bilder av Nils Bergendal och stiligt formgett av Thobias Franzén.

längre

En unik Internationell Samtida Urbankonsthall med fri offentlig konst i fokus i Malmö?

Hangarens ambition just nu är att genomföra 2 utställningar/år. Vår och Höst. I början av sommaren och under Malmö Gallerinatt när vintern infinner sig. I framtiden vill vi visa utställningar året runt varje dag.

Utställningen görs i Hangaren men varje utställning gör även nedslag på olika offentliga platser i Malmö med omnejd. Varje utställare visas även på/i ett internetsammanhang- ett eget för Hangaren eller i tex en digital spelmiljö.

I Hangaren sker vernissage/invigning och kartkort delas ut vilket markerar var de övriga verken finns i offentligheten. All info om konstnärerna och verken finns i/på Hangaren.

Hangarens verk skall ses av så många som möjligt. Hangaren är till för alla som bor i Malmö. Och alla som besöker staden.

Hangarens ambition är att ha ett gediget pedagogiskt program med folkbildande ambition oavsett bakgrund och utbildning. En konsthall där alla besökare får prova-på i kortare eller längre processer.

En arbetsgrupp, CFUK- Centrum För Urban Konst, har bildats av intressenter till Malmö som Urbankonststad ur ett folkbildande, pedagogiskt, kulturellt och konstnärligt perspektiv. Ett flertal processer och projekteringar har börjat formuleras.

Ett folk. Hangarens samarbetsmåleri på utsidan påbörjades 2018 och beräknas vara färdigt under 2021.