GALLERIHELGEN2022 på Hangaren.

2 stora utställningar öppnar i Hangaren den 23:e september.

UNG22 och Området.

OMRÅDET: Limpo, Robbin Leon/Komendant Kateryna, Bates, Gustav Norberg, Anders Reventlov, Max Solca/Martin Olsson, Ruskig Ångest/Elina Metso och Swet.

Vi vill med denna storskaliga och ambitiösa utställning visa var Graffiti Malmö befinner sig idag, år 2022/2023. Därav har vi bjudit in de graffitimålare och graffitikonstnärer som är mest tongivande inom denna genre. Utställningen pågår fram till Maj 2023. Öppettider vardagar ca. 07.00 till 14.00. Under Gallerihelgen kommer Göte Rudvall, hedersdoktor i pedagogik och 97 år gammal, lägga fram ett medborgarförslag om att förlägga Urbankonsthallen i detta kvarter Kampen. Han behöver 100 namnunderskrifter som håller med honom om att detta är en bra idé.

Under Gallerihelgen har Hangaren öppet fredagen den 23:e kl.18.00 till 24.00. Lördag och söndag mellan 12.00- 16.00. Välkomna!

Vår utställning UNG22 visar konst från Malmös unga generation där vi får se otaliga olika uttryck, tankar och tekniker av bland andra:

Aiman & Pacito, Musikuppträdande

Alexander J Weisend, A Fika out of Reach, @Sashaweisen_

Batería Malmö, BAM tar plats!, @bateriamalmo

BAM associates, Raw Breaks, @bam_kultur

Alex

EEK-A-MOUSE/Nail

Emma Krafft, allt är bara bra jag klarar mig, @emmakrafft

Av Josef Carlborg & med Alex Antic, Sjung högre, @josefcarlborg

Ilja Karilampi med Aron Engvall, Olivia Ryme, Nourelhoda Jaballi, Syed Abidurehman Abidurehman, Ridwan Ismail Mahmoud, & Tareq Dabbour, Nachtlicht

Kaspars Liepins

Nordisk Panorama, Screendance: On The Move

Style Dance Studio, Dansshow, @styledancestudio

Tango Kompaniet, Flashtango

Milène Balligand, The worm hole, @mileneballigand_art

Penselns frihet: Lovisa, Filippa, Filippa, Isabel, Isabelle och Ebba, TRÄD

Valdemarsro gymnasiesärskola, PEACE

Freja Innes-Ker, Freja Innes-Ker, @inneskerart

Christian Saavedra, Z SQUAD

Zakaria Alamiri

Hasan Chkair

Léa-Cati Vallier, Barnfota

Kim Hr Holm

Sergio & Johny

Henrietta Paglert

IDAS

Lovisa Christensen

Cia Runesson

Ossian Larsson, Clara Larsèn, Nilofar Danesh, Julia Balilaj, Razvan Doski, Malaak Ghalayini, Najah Abdullahi, Abdiqadar Qaliif Urur, Syed Abidurehman Abidurehman, Lydia Bredler, Aron Engvall, Olivia Ryme, Abdullah Boussaidi, Ridwan Ismail Mahmoud, Lin Mseibes, Tareq Dabbour, Maya Nilsson, Amanda Lundström, Vincent Larsson, Adnan Alqaisi, Samyar Rafipour, Ella Camacho, Hasan Chkair, Kerim Ljumanovski, Nourelhoda Jaballi, Stina Brontin Månsson, Hasan Salah, Shahoud Abduljawad och Abdullah Ismail

Nynes/Rival och Dius Apache Gorillan @nines_fr @r.i.v.a.l_f.r @bjornbusen1312

Extreme Spray Terror EST crew.

WE 2022 NWC/RAN Instagram: wi6806

Stora väggen på Stäppen:

GI, WTW, Mech, Skil, Marr, FY- Forever Young/Fuck You, Anonym, Lints, Anders Reventlov, Vial, Rolf Carl Werner, Julia Rio, Jacob Cowan, Kimmo Svensson, Trill, Ruskig Ångest, Queen Bless, Matlo/Cuir, Kim Demåne, Eren Alparslan, Jeanette Hägglund, Jocelin Ramirez, Sergio Gio, Finn Ligoura, Marie Sundström, Anonym 2 och Agneta Neroth

Rök Utan Eld

Khamlane Halsackda

Ingrid Rosborg

Daniel Rojas

Josman Aguilera

Tadhi Alawi

Samwel Japhet

Ruby Schöne

Bernd Pierre Louis

Emelia Koberg

Gloria Kapako

Viktoria Lie

Ivan Spahi

Nora Massísimo

Film/redigering: Futuro Berg.

PVAndreasson

Kristian, Frida och Jens har satt samman årets Stickerinstallation där 453 Stickerkonstnärer deltar från ett 30 tal olika länder. Många kommer från USA och Tyskland men Sverige är väl- representerat och inte minst Malmö med ett 10-tal personer inom denna globala företeelse.. Stickers scenen, som ju är stor, har en ambition att vara för alla och agera som ett starkt välkomnande och inbjudande nätverk. Instagram: @regelverk

Pointilism: 100Xsamverkande medskaparprocess.

Actionpainting: 100Xsamverkande medskaparprocess

Troll: 100Xsamverkande medskaparprocess

Tape, kritor, styltor och stenciler: 100Xsamverkande medskaparprocesser.

Gallerinatten på Hangaren 2022 är ett samarbete mellan CFUK- Centrum För Urbankonst, Allmänna Arvsfonden, Malmö Stad, MKB Fastigheter AB, ABF Malmö och alla deltagande konstnärer, graffitimålare och precis alla andra som deltar eller kommer förbi.

English:

GALLERY WEEKEND 2022 at Hangaren.

2 large exhibitions open in the Hangar on September 23rd.

UNG22 and OMrådet. (The Area.)

The AREA: Limpo, Robbin Leon/Commandant Kateryna, Bates, Gustav Norberg, Anders Reventlov, Max Solca/Martin Olsson, Ruskig Ångest/Elina Metso and Swet.

With this large-scale and ambitious exhibition, we want to show where Graffiti Malmö is at today, in the year 2022/2023. Therefore, we have invited the graffiti painters and graffiti artists who are most influential in this genre. The exhibition runs until May 2023. Opening hours weekdays approx. 07.00 to 14.00. During the Gallery Weekend, Göte Rudvall, honorary doctor of education and 97 years old, will put forward a citizen’s proposal to locate the Urban Art Gallery in this quarter of Kampen. He needs 100 signatures that agree with him that this is a good idea.

During the Gallery Weekend, the Hangar is open on Friday the 23rd from 18.00 to 24.00. Saturday and Sunday between 12.00 and 16.00. Welcome!

Our exhibition UNG22 shows art from Malmö’s young generation where we get to see countless different expressions, thoughts and techniques of, among others:

Aiman ​​& Pacito, Musical Performance

Alexander J Weisend, A Fika out of Reach, @Sashaweisen_

Batería Malmö, BAM takes place!, @bateriamalmo

BAM associates, Raw Breaks, @bam_kultur

Alex

EEK-A-MOUSE/Nail

Emma Krafft, everything is just fine, I’m fine, @emmakrafft

By Josef Carlborg & with Alex Antic, Sing louder, @josefcarlborg

Ilja Karilampi with Aron Engvall, Olivia Ryme, Nourelhoda Jaballi, Syed Abidurehman Abidurehman, Ridwan Ismail Mahmoud, & Tareq Dabbour, Nachtlicht

Kaspars Liepins

Nordic Panorama, Screendance: On The Move

Style Dance Studio, Dance show, @styledancestudio

Tango Kompaniet, Flashtango

Milène Balligand, The worm hole, @mileneballigand_art

The freedom of the brush: Lovisa, Filippa, Filippa, Isabel, Isabelle and Ebba, TREES

Valdemarsro high school special school, PEACE

Freja Innes-Ker, Freja Innes-Ker, @inneskerart

Christian Saavedra, Z SQUAD

Zakaria Alamiri

Hasan Chkair

Léa-Cati Vallier, Children’s foot

Kim Mr. Holm

Sergio & Johnny

Henrietta Paglert

IDAS

Lovisa Christensen

Cia Runesson

Ossian Larsson, Clara Larsèn, Nilofar Danesh, Julia Balilaj, Razvan Doski, Malaak Ghalayini, Najah Abdullahi, Abdiqadar Qaliif Urur, Syed Abidurehman Abidurehman, Lydia Bredler, Aron Engvall, Olivia Ryme, Abdullah Boussaidi, Ridwan Ismail Mahmoud, Lin Mseibes, Tareq Dabbour , Maya Nilsson, Amanda Lundström, Vincent Larsson, Adnan Alqaisi, Samyar Rafipour, Ella Camacho, Hasan Chkair, Kerim Ljumanovski, Nourelhoda Jaballi, Stina Brontin Månsson, Hasan Salah, Shahoud Abduljawad and Abdullah Ismail

Nynes/Rival and Dius Apache Gorillan @nines_fr @r.i.v.a.l_f.r @bjornbusen1312

The Great Wall on the Stäppen:

GI, WTW, Mech, Skil, Marr, FY- Forever Young/Fuck You, Anonymous, Lints, Anders Reventlov, Vial, Rolf Carl Werner, Julia Rio, Jacob Cowan, Kimmo Svensson, Trill, Ruskig Ångest, Queen Bless, Matlo/ Cuir, Kim Demåne, Eren Alparslan, Jeanette Hägglund, Jocelin Ramirez, Sergio Gio, Finn Ligoura, Marie Sundström, Anonymous 2 and Agneta Neroth

Film: Smoke Without Fire

Khamlane Halsackda

Ingrid Rosborg

Daniel Rojas

Josman Aguilera

Tadhi Alawi

Samuel Japheth

Ruby Schöne

Bernd Pierre Louis

Emelia Koberg

Gloria Kapako

Victoria Lie

Ivan Spahi

Nora Massísimo

Cinematography/editing: Futuro Berg.

PVAndreasson

Kristian, Frida and Jens have put together this year’s sticker installation where 453 sticker artists participate from around 30 different countries. Many come from the USA and Germany, but Sweden is well represented and not least Malmö with about 10 people in this global phenomenon. inviting network. Instagram: @regelverk

Pointilism: 100X collaborative co-creative process.

Actionpainting: 100X collaborative co-creative process

Troll: 100X collaborative co-creation process

Tape, crayons, stilts and stencils: 100X collaborative co-creative processes.

The gallery night at the Hangaren 2022 is a collaboration between CFUK- Centrum För Urbankonst, Allmänna Arvsfonden, Malmö City, MKB Fastigheter AB, ABF Malmö and all participating artists, graffiti painters and just about everyone else who participates or passes by.

Gallerinatten UNG1 2022

UNG1 är CFUKs första utställning inom vårt Arvsfondsprojekt UNG- Urbankonsthall.

Vi vill bjuda in ungdomar mellan 12- 25 år för att göra Fri Urbankonst i UNG-Urbankonsthall detta år!

Bakgrund:

Centrum för Urban Konst (CFUK), är en organisation som kom till 2007 när jag, undertecknad, tillsammans med Glokala Folkhögskolan startade Spinneriet- en utbildning i Hip Hop Kultur och Urbankonst i Malmö. Jag fick sedan från 2013 tillgång till Hangaren, en stor lokal vid Enskifteshagen på Ystadgatan 53H som sedan dess fyllts av målningar från golv till tak både på in- och utsidan. Den har sedan kommit att inkluderas i Malmö övriga konstliv med utställningar bla vid den årligen återkommande Gallerinatten i slutet av september. De senaste åren har CFUK också ägnat sig åt att väcka opinion för att få till stånd en permanent urbankonsthall i Malmö.

Kan vi visa upp 1 653 ungdomar och deras konst under årets Gallerinatt 2022?

Den senaste viktiga insatsen inom CFUK är att vi fått ett treårigt projekt med medel från Allmänna Arvsfonden som fått namnet UNG. Det har med början detta år 2022 kunnat anställa några konstnärer med olika inriktning för att arbeta med ungdomar i åldrarna 12-25 år intresserade av urbankonst och med möjlighet att själv vara med och skapa. Vi är nu i ett inledande stadium där vi försöker få hjälp från olika håll att nå ut. Därför vänder vi oss nu bl a till våra samverkanspartners och andra aktörer med önskan att ni vill hjälpa oss att nå vår målgrupp.

Mer information finns på:

www.cfuk.nu.

Instagram: urbankonsthall_ung

FB: Urbankonsthall-ung

Med förhoppning att ni önskar delta med urbankonst som projektet UNG erbjuder sänder jag vänliga hälsningar!

Pärra Von Andreasson

Konstnärlig projektledare i UNG

E-post: pa_andreasson@yahoo.se.

EXTRA ÅRSMÖTE 23:e december.

VÄLKOMMNA alla medlemmar!

Extra årsmöte för CFUK- Centrum För Urbankonst i Malmö.

CFUK styrelse 2021. Fv. Julian Szlagowski Vence, Ingemar Johnn, Pårra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larson, Astrid-Louise Walther. (Ej på bild: Emma Gullstrand och Johny Larson.)

Kallelse och dagordning.

23:e december 18.00 på Gatukonstoret på Rolfsgatan 7A.

(Ring 0707 666 122 så kommer någon och öppnar för dig.)

Denna kallelse läggs ut offentligt på föreningens hemsida www.cfuk.nu och länk till sidan skickas ut via sms till föreningens medlemmar.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Registrering av deltagande medlemmar.

3. Val av mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Val av två justerare.

6. Verksamhetsberättelse för 2020.

7. Revidering av ekonomisk berättelse för 2020.

8. Revisorns yttrande.

9. Bekräftande av ansvarsfrihet för 2020.

10. Tillsättande av tf ordförande fram till ordinarie årsmöte VT 2022.

11. Ev övriga frågor.

12. Mötets avslutande.

Malmö 2021-12-05

Pärra/Ordförande CFUK.

Ambition

184 nationaliteter. 184 A4-Ark.

Urbankonsthallen vill bibehålla sitt unikum. Hangaren ska vara unik.

De inbjudna Urbankonstnärerna skall hålla högsta tänkbara Internationella nivå. 50% konstnärer som alla redan vet är bra. Och 50% som är okända. Det sägs vara upplägget från Knud W Jensen som grundade Louisiana i Humlebeak, Danmark.

Vi söker representanter från alla möjliga tänkbara yttringar inom konst och kultur. Vi strävar att ge utrymme för den konst/kultur vi tillsammans skapar här och nu oavsett tidigare kulturell bakgrund. I Malmö bor det människor från 184 olika nationaliteter. Vi ligger på 2:a plats i världen efter NY vad gäller kulturell blandning på detta unika sätt. Vilken konst och kultur kommer vi skapa tillsammans i framtiden?

Vi vill visa konstnärskap från alla möjliga kulturer och olika delar av världen. Vi vill skapa en egen unik kultur i Malmö, baserad på stadens egna unika tradition och historia.

Vi vill visa konstnärskap här från vår direkta närhet.

Hangaren skall alltid sträva efter allas deltagande samt att vara spjutspets och i framkant för Urbankonstscenen i Norden och Europa. Vi vill delta i aktuella frågeställningar och vi vill generera nya frågeställningar.

Vi vill vara det vita rummet i vilket allt kan visuellt samtalas kring oavsett hur samhället i övrigt för tillfället ser ut. Konstens frihet först och före politik, religion och sociala överenskommelser.

Vi utvecklar tankarna kring vår konstsyn och hur den skall förverkligas i ett eget dokument.

Samarbete Medlemskap

Hangaren är en pärla och unik. Utan att använda sociala medier eller sprida information har Hangaren väckt nyfikenhet och intresse. På en ungdomslista i Malmö som utsett stadens 100 coolaste ställen fick Urbankonsthallen högsta betyg. Vi ska bli ännu unikare.

Deejaba Ruskig Ångest

CFUK- Centrum För Urbankonst I Malmö

ABF Malmö

Föreningen CFUK-

Styrelse 2021 med Pärra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larsson, Emma Gullstrand, Sofie Person, Astrid-Louise Walther, Johny Larson, Julian Szlagowski Vence och Ingemar Johnn

Hangaren har ett stort kontaktnät och initierade samverkanspartners.

Tillsammans har vi ett intresse att skapa offentlig gatu/urban konst/kultur i massa former tillgängligt för alla som bor i och som besöker Malmö. Vi önskar skapa mening, sammanhållning och aktivitet genom att ge utrymme till så många olika aktörer som möjligt.

För medlemskap Swish: 123 404 28 91. 50:- per år för en person, 100:- för en organisation. Skriv ditt namn i meddelande fältet.

Instagram: officialhangaren

Idag och Imorgon

Det första utrymmet Hangaren idag nyttjar är cirka 4 000kvm.

Den målade ytan idag uppgår till cirka 2 000kvm.

Hangarens målerier idag, på insidan 2021/22 kan uppfattas som ett enda gigantiskt samarbetsverk. Det gör inget. Det verket består utav 40 stora målningar från cirka 40- 120kvm.

63 graffitimålare/konstnärer har hittills målat inisdan i Hangaren. De har själva bekostat allting. Även de som rest ända från Belgien, Finland, Chile, England, Holland, Danmark, Frankrike, Syd Afrika, Brasilien eller Kanada.

Har Hangaren Nordens största samling av kvinnliga graffitimålare/konstnärer. 14 stycken hösten 2021, 11 på insidan och 3 till på utomhusväggen.

Under åren 2017-2021 har vi i samverkan med Konstfrämjandet bjudit in för visning och konstupplevelser av Hangaren under Malmö Gallerinatt. Under sammanlagt 18H har alltså Hangaren varit öppet för allmänheten och då har vi lyckats locka 9 741 besökare

Gallerinatten 2017 2 638 besökare och nära 500 skrev på ett Medborgarförslag för att etablera en Urbankonsthall i Malmö som nu, under 2020, bearbetas och stöds av Malmö Stad. Under nästan 4 år har vi enbart fått positiva reaktioner från Malmö att vi ska skapa en Urbankonsthall här, men vi får dessvärre inga konkreta svar gällande när och var.

Hur har vi dock alla svar på.

Under 2018 påbörjades ett nytt stort och ambitiöst måleriprojekt, på utsidan av lokalen, kallat Insight Seeing, Ett Folk, som lyfter de människor runt om i världen med en bakgrund i olika kulturer. Det verket är lite försenat pga klotterattacker. Verkets sammanlagda yta är 918 kvm.

I samverkan med EklundhPaglert förlag har vi gett ut en dokumentationsbok om Graffiti Hangaren 2013- 2018 som även fungerar som en avancerad projektbeskrivning.

Under 5 veckor sommaren 2020 bedrevs Kul-I-Malmö i samverkan med Fritidsförvaltningen vid Hangaren. Vi märker att det finns mängder av unga lokala förmågor med mycket energi och kraft vi vill kanalisera in i kulturen och konstens värld. Alla skall vara välkomna i den UNG- Urbankonsthall vi önskar skapa.

Hangaren imorgon

 • Huserar i en egen lokal byggd utifrån verksamhetens utvecklade idé.
 • Kanske som ett kombinerat Urbankonst och Idrottscenter.
 • Innefattande en Internationell Resande 5-årig MFA Urbankonstakademi.
 • Med ett utvecklat pedagogiskt program som innefattar 2H fri konst i veckan för alla elever vid Malmös grundskolor.
 • Hanterar en urbankonstpark i närområdet. Arrangerar Urbankonstvandringar.
 • Samverkar med spelföretag för visning av konstnärer även digitalt.
 • Påbörjar ett samarbete med Fastighetsägare för samlad visning i det offentliga på muraler likt ett gigantiskt utomhusväggmuseum.
Hangaren imorgon? Vi önskar ett fortsatt och fördjupat samarbete med nuvarande fastighetsägare men vi kan även bygga upp en helt ny Urbankonsthall på annan plats i staden.

Aktuell tidsplan

2021-

Förbereder årets engagemang/föreningsarbete.

Stor måleri- Ett folk.

Sofielundsfestvial. (Coronainställt.)

Deal With It 5/6. Urban Arts. (Coronainställt.)

Gallerihelg 24- 26:e September. Med bla BAM, Stickerfest5 mm.

Genomföra ansökningar till Nordisk Kulturfond, Arvsfonden, Postkodslotteriet samt Kulturstöd Malmö.

Organisation och strategi.

Samverkans partners kontaktas för fortsatt process utifrån vår intention och deras egna förutsättningar. Möten för delad informationsgivning.

Gör klart utsidan och initierar nytt måleriprojekt. Unikt.

2022-                                  

Vår 3-års process startar att detalj planera en kommande Urbankonsthall med inriktning på ungdomar mellan 12- 25 år.

2025-                                  

Påbörja om- nybyggnation av Urbankonsthallen.

2028-                                  

Delta under Malmö som Kulturhuvudstad i Europa.

”Graffiti är inte bara konst, utan den berättar även en historia.” Zahra

Urbankonsthall

en samtida fri internationellt urbankonsthall

Sorg. En installation under Gallerinatten 2019.

Process för en utställning. Daglig verksamhet.

 • En internationell dagsaktuell urbankonstnär/grupp bjuds in och arbetar på plats i 2- 6 veckor. Av hög kvalité i denna genre. Kända och okända.
 • Ett/fler verk görs på plats i Hangaren.Ett/fler verk görs i det offentliga rummet i staden, på olika platser varje gång.2-4 vernissager/invigningar/år.
 • Ett pedagogiskt program anpassat efter varje utställning.Föredrag/seminarium.Workshop med konstnären/gruppen eller med passande alternativt ped. upplägg.
 • Öppet och gratis för alla 5 dagar i veckan. 10.00- 18.00 onsdag- söndag.Hangaren skall även fortsätta i sin nuvarande unika monumentalmåleriska form. Dvs. att alla som vill är välkomna att måla väggarna ända upp till taknocken. Såväl amatör som professionell.
 • Den dagliga grundläggande pedagogiska verksamheten fortgår också samt utvecklas. Allt fotas och skrivs om för publicering på egen digital plattform.
 • En workshopvägg skall också utses där alla kan komma för att pröva på att måla under professionell handledning varje dag. Spontant och förbokat. Med P-Huset Anna som förebild men med tillgång till hjälp och tips vid behov.
 • Ett verk av Jestr från Sydafrika 2020. Hangaren är en lugn plats med tid för eftertanke och kontemplation.

  Malmö- Nordens gatukonststad

  malmö- nordens gatukonststad

  3 stora S. Det präglar Malmö. Serier, Spel och Streetart. Anonymt verk, bland teknik 2021, Hangaren.

  Hiphopkultur och graffitikonst är världens största kulturkraft och fenomen.

  En mångkulturell och global konstkraft i det lokala för alla som passerar.

  Här ligger Malmö i framkant av alla de Nordiska länderna.

  En Internationell samtida Urbankonsthall vore att flytta fram positionerna ytterligare och ta ett, just Internationellt sett, kliv framåt för hela graffitiurbankonst och den offentliga konstscenen.

  Under många år i Sverige var det enbart i Malmö och i Norrköping graffitin var en accepterad konstform medan det i resten av landet, med Stockholm i spetsen, rått Nolltolerans varmed graffitin i alla dess former aktivt motarbetats och tom förbjudits.

  I Malmö har man dock, under alla år, engagerat 10 000-tals människor i seminarium, workshops, kurser, utställningar, uppdragsmålerier och festivaler runt denna konstform. Detta har klart gett Malmö en särställning i den nationella och internationella graffiti och gatukonstscenen. Vi talar om och vill visa all form av offentlig konst oavsett teknik eller tema.

  Urbankonsthallen skall manifestera detta.

  Sedan Nolltoleransen upphört i landet vid årsskiftet 2014/15 så finns det ett flertal städer och kommuner som gör anspråk på att vara ”gatukonstmetropoler” genom diverse projekteringar.

  Men det finns bara en.

  Malmö.

  Malmö Hangaren, Enskifteshagen mot Norra Grängesberg och Rosengård. En kulturell ljud/ljuszon som doftar nybakat bröd. Trivsamt för alla pågar, icke-binära och pigor helt enkelt.

  Det lyser i stan. Urbankonsten förgyller vår dag.

  Vi var många som drog på munnen när vi såg musrestaurangen på bild i tidningar över världen och på sociala medier en tid före årsskiftet. Många sökte sig dit den fanns för att se på konstverket i verkligheten.

  På P-huset Anna har vi fått ta del av tusentals målningar genom de mer än fyrtio år som det funnits. Det är inte bara där som vi möts av Urbankonst. I Malmö finns starka och uttrycksfulla graffitimålningar på många håll. Kommer vi från Svågertorp in mot Malmö ser vi enorma Trollmålningen på en av husväggarna på Holma.

  Inte ”bara” på väggar finner vi Urbankonst. 2008 så fick vi frimärken med graffitimotiv skapade av graffitikonstnären Ruskig Ångest. Behöver vi säga att han är Malmöbo?

  Han ligger också bakom att en av MKB ägd stor byggnad vid Ystadgatan 53F kallad Hangaren blivit fylld av jättelika graffiti monumentalmålningar från golv till tak som finns öppen för besök under dagtid.

  En del av vår tillvaro tillbringar vi under jord och tar vi oss ner i Citytunnelns stationer så får vi ta del av konst.

  Kanske alla dessa konstuttryck ovan kan samlas under rubriken Gatukonst.

  Det byggs mycket i Malmö. Behovet av boende är stort och 80-talskrisen när 28 000 jobb försvann i staden känns det som att vi har vi fått distans till.

  Men det finns nu tendenser, kraftiga sådana till upplevd alienation. Vilsenhet och våld bekymrar. Det behövs processer som bygger samman livet mellan husen, livet i vardagen som kan inspirera och ge utrymma för skapande och samskapande. Intresset för bild och konst är åldersöverskridande. Det behöver byggas broar från väst till öst, från söder till norr.

  Malmö har idag en världsledande skejtscen som ungdomar till stor del själva har skapat. Förutsättningar finns för att Malmö om tio – tjugo år kan vara en världsledande metropol för både urbankonst och välfungerande etnisk mångfald.

  Sedan någon tid tillbaka är vi några stycken som funderar över hur detta skall kunna förverkligas. Vi är en grupp med bla representanter för folkhögskola, studieförbund, högskola och olika personer från konstvärlden. Men vi känner att vi behöver bli flera. Vi vill bygga samarbeten med många. Vi har blivit så glada och inspirerade över Malmö Stads kulturplan och strategidokument.

  Ur kulturstrategin hämtar vi följande kloka tankar som vi också ser som ledstjärnor för vårt fortsatta arbete:

  Kulturen har ett eget värde. Kulturen är en mänsklig rättighet som staden vill tillförsäkra alla dess invånare. Konst och kultur påverkar den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner. Vi strävar efter en kulturpolitik som ger människor meningsfullhet och inflytande och en kulturpolitik som stärker vår stads alla delar både för att utveckla Malmö och för att motverka och minska segregationens effekter. Därför är detta en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur.

  Den kulturella dimensionen av samhällsutveckling hjälper oss att förstå världen och oss själva. Konst och kultur ger viktiga nycklar till hållbar stadsutveckling och är centrala byggstenar för både stadens och enskilda invånares identitet, tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. 

  Kultur ger individer och samhälle en bättre förmåga att möta livet och dess förändringar. Kultur ger perspektivförskjutning, ifrågasättande, omprövning, empati, sammanhangsskapande och mening. Dessa förmågor är tätt kopplade till identitetsbildning, demokrati och ibland solidaritet.

  Malmö behöver mer fokus på sociala och kulturella dimensioner av samhällsutvecklingen.

  Stadens politik på kulturområdet kan inte längre enbart avse en avgränsad kultursektor. För att utveckla en starkare hållbarhet behöver konstnärliga och kulturella kompetenser ses och användas på fler och nya sätt.

  Håkan Larson och Göte Rudvall Styrelsemedlemmar CFUK.