CFUK- Centrum För Urbankonst

c/o Von Andreasson

Tuborgsgatan 1B

217 41 Malmö

HANGAREN:

Ystadsgatan 53H

214 34 MALMÖ

Öppet varje vardag företaget M&M öppnar portarna ca. 07.00- 15.00.

Önskar du komma på besök med garanterad öppettid så mejla oss på info@cfuk.nu.

Stora målningen på Stäppen, utanför Hangaren är alltid tillgänglig dygnet runt.

Konstoret:

Ingång Fritidsbanken.

Kopparbergsgatan 8

214 44 MALMÖ

Pärra Von Andreasson

Konstnärlig verksamhetsledare

parra@cfuk.nu

0707 666 122

Zakaria Alamiri

Urbankonstnärlig ledare

Byggnation, installation och rumsgestaltning.

zakaria@cfuk.nu

Henrietta Paglert

Urbankonstnärligt koordination och utvecklingsarbete

henrietta@cfuk.nu

Cecilia Sterner

Konstnärlig projektadministration och information.

cecilia@cfuk.nu

Lovisa Christensson

Projektledning UR3ANARTS.

lovisa@cfuk.nu