CFUK – Centrum För Urbankonst

Föreningen CFUK- Centrum för Urbankonst utgår från det publika och gemensamma och tanken om allas rätt till aktivt deltagande i kulturlivet. Den vill lyfta fram alla möjliga kulturella yttringar från olika delar av världen med tonvikt på bildkonst. Intresset för urban bildkonst är åldersöverskridande. Det bygger broar mellan olika generationer och mellan olika delar av Malmö.

Föreningen vill stimulera användande av hela Malmö som arena för urban bildkonst med särskild inriktning på skapande och underhållande av en konsthall för urban konst.

Föreningen är demokratisk och står för allas lika värde och möjlighet till deltagande.

Föreningen utesluter den som aktivt motverkar föreningens grundtankar. Föreningen är vidare politiskt och religiöst obunden.

CFUK startades utifrån Folkbildningsföreningen och etablerades 2007 i Malmö och organiserade bla mycket annat Spinneriet- Skolan för Urbankonst och HipHopKultur, Gatukonst/HipHopFester, Festivalen Urban Arts, magasinet NIC, Utomhusgalleriet Inbetween som mellan åren 2008- 2013 genomförde ett 50-tal Gatukonstutställningar med hela Malmö som utställningsyta samt sedan 2013- Hangaren, en monumentalverkstad för Graffitimålare och konstnärer.