Zakaria Alamiri

Vem är du?

En ung kreativ själ som gillar att skapa med händerna. En person som ständigt söker efter nya sätt att uttrycka mig genom konst och skapande. Jag är en person som älskar att utforska olika konstformer och tekniker, från traditionell målning och skulptur till moderna medier som digital konst och installationskonst.

Vad gör du här?

Jag arbetar med att skissa och planera för en modern Urbankonsthall som kommer att bidra till att forma framtiden och staden.

Hur länge har du varit här?

1 ½ år. Kanske. Lite mindre.

Hur fick du reda på detta projekt?

Genom sociala medier. Tror det var via arkitektföreningen IDAS och Julian.

Kan du nämna något du tyckt speciellt mycket om under denna tid?

Resa till Berlin. Gallerihelgen. Möten med alla ungdomarna/människor, de hade jag inte träffat annars.

Kan du nämna något du tyckt mindre om?

Pärra. Hahaha. (Zakaria skrattar hysteriskt.) Nej, det finns inget jag inte tyckt om. Kan jag inte riktigt komma på något konkret. Men när det gäller utmaningar så har det varit att balansera arbete och privatliv, och att lära mig att hantera stress och press när det har funnits mycket att göra.

Vad är konst? Vad är Urbankonst?

Jag tror att konst är en kraftfull och universell form av kommunikation som kan förmedla känslor, tankar och idéer på ett sätt som inget annat medium kan. För mig handlar konst om att utforska och utmana gränserna för vad som är möjligt, och att hitta nya sätt att se världen på.

Vad tycker du en Urbankonsthall skall innehålla?

Den bör inkludera all typ av konst, inget skall exkluderas i stadens moderna urbankonsthall. För att skapa en lyckad Urbankonsthall är det viktigt att ha ett bra samarbete med lokala aktörer och organisationer. Att förstå och respektera de unika behoven och önskemålen hos människor som bor och verkar i området är avgörande för att skapa en plattform som är meningsfull och inkluderande för alla.

Vad är ditt största/tydligaste tillägg i denna process?

Det största tillägget jag har gjort i denna process är en utmaning för mig att besvara. Men jag skulle säga att jag har försökt bidra med min kreativitet och mina idéer för att forma den moderna Urbankonsthallen på ett innovativt sätt.

Varför vill du sluta arbeta här?

Jag vill frigöra mer tid till familjen. Jag behöver fokusera åt ett annat håll. Jag behöver nog en paus. 

Vad skulle du vilja rekommendera eller tipsa nästa person som kommer hit och jobbar?

Tänk brett. Våga! Kontakta folk. Se möjligheter, det är viktigt att ha en öppen och positiv inställning, och att vara beredd att ta på sig olika uppgifter och utmaningar. Att ha en stark kreativ vision och att våga tänka utanför boxen är också avgörande för att kunna bidra på ett meningsfullt sätt till projektet.

Vara öppen för nya idéer och perspektiv när man arbetar med Urbankonst. Att ha en bred och inkluderande syn på konst och kreativitet är avgörande för att skapa en plattform som är tillgänglig och engagerande för alla.

Vad betyder Malmö för dig?

Det är en stad som jag älskar. Det är min hemstad och den plats där jag har spenderat hela mitt liv. Kulturen, människorna och livsstilen i Malmö är något som inte finns någon annanstans i landet.

Vad gör du om 10 år?

Jag är entusiastisk över min konstnärliga karriär och hoppas att jag kan etablera mig som en konstnär som ställer ut överallt för att ge betraktare en möjlighet till ny upplevelse. Mitt konstnärliga uttryck kommer att befinna sig i gränslandet mellan konst och arkitektur.

Har du fått ut något av att jobba för CFUK inom UNG?

Jag har fått värdefull erfarenhet av att arbeta för CFUK inom UNG och jag uppskattar verkligen möjligheten att bygga upp något från grunden. Att nå ut till olika människor och skapa en känsla är något jag alltid kommer att ta med mig i mitt konstnärskap. 

Dela