Om oss

Hangarens Historia.

2013 blev graffitikonstnären Ruskig Ångest tillfrågad att måla 4 mammor till en musikvideo. Gruppen hade funnit ett ställe med stora väggar där mammorna kunde målas. En enorm lokal mitt i Malmö. Stor som en Hangar.

Så sedan dess har en unik plats vuxit fram i Malmö, kallad Hangaren, i stadsdelen Sofielund, tagit form utifrån graffitivärldens samlingspunkter kallade Hall Of Fames. Dessa har funnits i internationella graffitivärlden sedan företeelsen startade för över 50 år sedan.

I Stockholm låg ett Fame ett tag i Stuvsta och Bromma, i Malmö på Askanias mark i hamnen och det kanske kändaste av dem alla i Norden i Norrköping och i Sydhamnen i Köpenhamn. Områden där 1000-tals graffitimålare ideellt samlats, utvecklats och målat tillsammans och som samtidigt blivit gratis, populära och välbesökta utflyktsmål öppna för alla.

Det som skiljer Hangaren från alla de övriga är att det är under tak men har ändå alltid varit öppet för alla att besöka. Sedan 2017 används även utomhusytorna. Hangaren är helt och hållet skapat av graffiti- och monumentalmålare själva i alla åldrar. Här har ambitionen varit att kunna skapa verk i lugn och ro som får beröra alla ämnen och som tidsmässigt får finnas kvar längre än vad som är brukligt på graffitiväggar.

Hangaren vill ta avstamp i den tidiga graffitikulturen där formen och innehållet är fullständigt öppet för alla som vill delta att bestämma själva och tillsammans. Alla målare har målat ända upp till taket som i sin genre ger ett fullkomligt unikt intryck. Här finns en helhet tillsammans med den suveränitet alla målare fått utrymme för. 

Graffiti Hangaren 2018.

CFUK – Centrum För Urban Konst har funnits i Malmö som en aktör inom gatukonsten sedan 2007. CFUK var tidigare en del av Glokala Folkbildningsföreningen och har under åren genomfört ett 50-tal gatukonstutställningar, Hip Hop Festivaler samt jobbat parallellt med Spinneriet- Glokala Folkhögskolans utbildning för Urbankonst och Hip Hop Kultur. En utbildning som även den startades av Ruskig Ångest. Ett tag var Folkbildningsföreningen inkopplade för att processa tankarna om Hangaren men det ledde aldrig till något konkret. Istället är det en mix av olika intressenter, förutom målarna själva, som projekterar tankarna på olika sätt.

Ubisoft/Massive realeasefest för spelet Division2.

Hangaren har blivit en etablerad del av Malmös konst och kulturliv. Byggt av ideella krafter och nästan helt utan budget de första åren. Andra som bidragit till Hangaren genom åren är:

Fastighetsföretaget Briggen gav Pärra Von Andreasson ett personligt utrymme att skapa måleriskt i och på hela fastigheten sedan 2013. Nuvarande fastighetsägare MKB Fastighet AB har accepterat överenskommelsen. 

ABF Malmö har ansvarat under 6 Gallerihelger i samverkan med Konstfrämjandet mellan 2017- 2022. Under de första åren bildades en arbetsgrupp som genomförde arrangemangen ideellt. Arbetsgruppen blev sedan föreningen CFUK.

Med stöd från ABF, MKB, Kulturstöd Malmö, HL-Store samt EklundhPaglert förlag dokumenterades verksamheten första gången i boken Graffiti Hangaren 2013-2018.

Kulturstöd Malmö har även bidragit med två projektstöd under Kulturnätterna 2018 och 2022.

I samverkan med Fritidsförvaltningen och Kul-I-Sommar genomfördes skapande verksamheter för barn/ungdomar under 5 veckor 2020. Föreningen CFUK hyr sedan 2022 lokaler av Fritidsförvaltningen i angränsande lokaler till Hangaren.

Föreningen CFUK- Centrum För Urban Konst etablerades 2007 men låg vilande mellan 2013 tom 2019 då den ny registrerades och är sedan dess ägare av processen att starta och driva en Urbankonsthall i Malmö. Föreningens medlemmar har arbetet ideellt med att projektera samt att genomföra alla gallerinätter.

2021 beviljades föreningen CFUK ett 3-årigt stöd från den Allmänna Arvsfonden.

Skiss för UNG – Urbankonsthall. En konsthall som visar all konst på utsidan.

2021 fick föreningen en donation med 2 000 sprayburkar från ASM Packaging Systems AB genom Deejaba.

2022 fick föreningen ett projektstöd av Statens Kulturråd.

Samarbetspartners:

MKB Fastighets AB

Fritidsförvaltningen

ABF Malmö

Malmö Kulturstöd

Kulturförvaltningen

Tekniska Nämnden och Fastighets- och Gatukontoret

Konstfrämjandet Skåne

Arkitektsgrupp – IDAS

Skissernas Museum

ASM Packaging Systems AB

Statens Kulturråd

POESI – Den stora samarbetsmålningen på Stäppen, utsidan av Hangaren påbörjades 2018 och blev klar 2022. Här B-Boy Andy Doan. Foto: Daniel Ottosson.