Ambition

184 nationaliteter. 184 A4-Ark.

Urbankonsthallen vill bibehålla sitt unikum. Hangaren ska vara unik.

De inbjudna Urbankonstnärerna skall hålla högsta tänkbara Internationella nivå. 50% konstnärer som alla redan vet är bra. Och 50% som är okända. Det sägs vara upplägget från Knud W Jensen som grundade Louisiana i Humlebeak, Danmark.

Vi söker representanter från alla möjliga tänkbara yttringar inom konst och kultur. Vi strävar att ge utrymme för den konst/kultur vi tillsammans skapar här och nu oavsett tidigare kulturell bakgrund. I Malmö bor det människor från 184 olika nationaliteter. Vi ligger på 2:a plats i världen efter NY vad gäller kulturell blandning på detta unika sätt. Vilken konst och kultur kommer vi skapa tillsammans i framtiden?

Vi vill visa konstnärskap från alla möjliga kulturer och olika delar av världen. Vi vill skapa en egen unik kultur i Malmö, baserad på stadens egna unika tradition och historia.

Vi vill visa konstnärskap här från vår direkta närhet.

Hangaren skall alltid sträva efter allas deltagande samt att vara spjutspets och i framkant för Urbankonstscenen i Norden och Europa. Vi vill delta i aktuella frågeställningar och vi vill generera nya frågeställningar.

Vi vill vara det vita rummet i vilket allt kan visuellt samtalas kring oavsett hur samhället i övrigt för tillfället ser ut. Konstens frihet först och före politik, religion och sociala överenskommelser.

Vi utvecklar tankarna kring vår konstsyn och hur den skall förverkligas i ett eget dokument.

Dela