Bakgrund

CFUK har arbetat med Urbankonst i alla former i Malmö sedan 2007. Med såväl lokala som internationella aktörer i pedagogisk, konstnärlig, tvärkulturell form med allt från utbildning, föredrag, festivaler, utställningar och event. Bilden visar ett verk av Mark Jenkins i samverkan med Spinneriet 2007.

Hangaren är ett hobbyprojekt där alla målare till en början fick en tilldelad yta där de fick måla exakt vad de ville. Målgruppen var de målare med ambition att jobba en längre tid med sitt verk. Att utnyttja hela ytan upp till taket och att lägga ner mer tid än 1-dag som är konvention inom gatukonst blev en oskriven regel utifrån en lika oskriven men uttalad vilja hos många mural/graffitimålare.

Allt arbete som gjorts i Hangaren de första åren har varit fullkomligt ideellt från alla som deltagit. Med praktiskt arbete såväl som konstnärligt. Graffitimålare/konstnärer har alla själva bekostat sin tid, sitt material och sina övriga eventuella omkostnader som resor/boende.

Delvis deltog Glokala Folkbildningsföreningen en tid med det organisatoriska arbetet som för övrigt utfördes av Deejaba/Ruskig Ångest.

CFUK- Centrum För Urban Konst, ett av Glokalas projekt, etablerades 2007 i Malmö och organiserade bla mycket annat Spinneriet- Skolan för Urbankonst och HipHopKultur, Gatukonst/HipHopFester, Festivalen Urban Arts, Utomhusgalleriet Inbetween som mellan åren 2008- 2013 genomförde ett 50-tal Gatukonstutställningar med hela Malmö som utställningsyta samt sedan 2013- Hangaren, en monumentalverkstad för Graffitimålare och konstnärer.

Konstnärlig initiativ tagare och ledare, Pärra Von Andreasson, har genom sitt egna företag anskaffat en byggställning som finns till förfogande för alla att använda i lokalerna. Den förra ägaren Briggen och den nya ägaren har upplåtit och upplåter lokalen för detta ändamål till en kostnad av 0:-/år. ABF Malmö har bland annat deltagit i arrangerandet av Gallerinätter 4 år i rad.

Alla som vill måla, på det sätt Hangaren erbjuder i sin unika form, och har bett om den möjligheten, i Hangaren har fått lov till det.

Amatör som professionell.

Hangarens väggar är målade av de som vill jobba med sina målningar i lugn och ro under längre tid. Det är väldigt många som kommit hit och vill pröva att måla under handledning. Det är ett projekt som CFUK nu driver, att söka möjlighet för alla att komma och pröva, och få vägledning i hur man gör.
Kul-I-Malmö tillsammans med Fritidsförvaltningen sommaren 2020. Kom och måla!

Dela