Välkommen att testa på 15 olika sätt att uttrycka sig Urbankonstnärligt.
Under 9 dagar kom 5 602 besökare varav 3 280 testade hur det är att vara Urbankonstnär. 750 av de som testade var inom vår målgrupp 12- 25 år. En del av den färg vi använde har vi fått sponsrat av företaget ASM Packaging Systems AB.
Dags för nästa generation att konstnärligt och kulturellt formulera sig.

Big Five Festival Juli 2022 i samverkan med Malmö Stad. Under 3 helger kunde alla som ville komma och pröva på olika sorters Urbankonst. Volontärer ur målgruppen arbetade på plats utanför Hangaren i Enskifteshagen. Detta är exempel på hur vi kan arbeta i Hangaren i framtiden om vi får ett utökat avtal med fastighetsägaren.

Såpbubbla.

På Urbankonstzonen kunde man testa skyltmåleri, familjemåleri, Post-It, fri poesi och teckning, stickers, tejpkonst, pappersflyg, vikgubba, graffiti, pointilism, actionpainting, såpbubblor, stentroll, collage och friluftsmåleri.

Sommar, Sofielund och Urbankonst. Helt perfekt.
Dela