EURO VISION

STÄPPEN är en fri, öppen och på riktigt demokratisk plats där yttrandefrihet får storskaligt utrymme.

EURO VISION

Älskar du urbankonst och kultur?

Tycker du att precis alla ska, oavsett, få delta i alla konstnärliga och kulturella sammanhang?

Välkommen till tystanden, kontemplationen och eftertanken.

7- 11 maj. STÄPPEN Kopparbergsgatan.

CFUK- Centrum för Urbankonst

www.cfuk.nu

Graffiti Hangaren/Urbankonsthallen

Dela