FÖRBJUDEN FRUKT på Hangaren.

Den digitala Konsthallen och Urbankonstkartan.
Förbjuden Frukt är UNG/CFUKs första interaktiva digitala Urbankonstverk.
En prototyp av verket visades för publik under Malmö Gallerihelg 2022.

Förbjuden frukt består av två delar:

  • Ett digitalt urbankonstverk som besökarna når genom den digitala konstplattformen Marble
    Art.
  • Ett digitalt ansiktsfilter som besökarna hittar i Instagram.
    Ladda ner CFUK appen via App Store. Utvecklat i samverkan med Polymorf.

    Dela