GALLERIHELGEN2022 på Hangaren.

2 stora utställningar öppnar i Hangaren den 23:e september.

UNG22 och Området.

OMRÅDET: Limpo, Robbin Leon/Komendant Kateryna, Bates, Gustav Norberg, Anders Reventlov, Max Solca/Martin Olsson, Ruskig Ångest/Elina Metso och Swet.

Vi vill med denna storskaliga och ambitiösa utställning visa var Graffiti Malmö befinner sig idag, år 2022/2023. Därav har vi bjudit in de graffitimålare och graffitikonstnärer som är mest tongivande inom denna genre. Utställningen pågår fram till Maj 2023. Öppettider vardagar ca. 07.00 till 14.00. Under Gallerihelgen kommer Göte Rudvall, hedersdoktor i pedagogik och 97 år gammal, lägga fram ett medborgarförslag om att förlägga Urbankonsthallen i detta kvarter Kampen. Han behöver 100 namnunderskrifter som håller med honom om att detta är en bra idé.

Under Gallerihelgen har Hangaren öppet fredagen den 23:e kl.18.00 till 24.00. Lördag och söndag mellan 12.00- 16.00. Välkomna!

Vår utställning UNG22 visar konst från Malmös unga generation där vi får se otaliga olika uttryck, tankar och tekniker av bland andra:

Aiman & Pacito, Musikuppträdande

Alexander J Weisend, A Fika out of Reach, @Sashaweisen_

Batería Malmö, BAM tar plats!, @bateriamalmo

BAM associates, Raw Breaks, @bam_kultur

Alex

EEK-A-MOUSE/Nail

Emma Krafft, allt är bara bra jag klarar mig, @emmakrafft

Av Josef Carlborg & med Alex Antic, Sjung högre, @josefcarlborg

Ilja Karilampi med Aron Engvall, Olivia Ryme, Nourelhoda Jaballi, Syed Abidurehman Abidurehman, Ridwan Ismail Mahmoud, & Tareq Dabbour, Nachtlicht

Kaspars Liepins

Nordisk Panorama, Screendance: On The Move

Style Dance Studio, Dansshow, @styledancestudio

Tango Kompaniet, Flashtango

Milène Balligand, The worm hole, @mileneballigand_art

Penselns frihet: Lovisa, Filippa, Filippa, Isabel, Isabelle och Ebba, TRÄD

Valdemarsro gymnasiesärskola, PEACE

Freja Innes-Ker, Freja Innes-Ker, @inneskerart

Christian Saavedra, Z SQUAD

Zakaria Alamiri

Hasan Chkair

Léa-Cati Vallier, Barnfota

Kim Hr Holm

Sergio & Johny

Henrietta Paglert

IDAS

Lovisa Christensen

Cia Runesson

Ossian Larsson, Clara Larsèn, Nilofar Danesh, Julia Balilaj, Razvan Doski, Malaak Ghalayini, Najah Abdullahi, Abdiqadar Qaliif Urur, Syed Abidurehman Abidurehman, Lydia Bredler, Aron Engvall, Olivia Ryme, Abdullah Boussaidi, Ridwan Ismail Mahmoud, Lin Mseibes, Tareq Dabbour, Maya Nilsson, Amanda Lundström, Vincent Larsson, Adnan Alqaisi, Samyar Rafipour, Ella Camacho, Hasan Chkair, Kerim Ljumanovski, Nourelhoda Jaballi, Stina Brontin Månsson, Hasan Salah, Shahoud Abduljawad och Abdullah Ismail

Nynes/Rival och Dius Apache Gorillan @nines_fr @r.i.v.a.l_f.r @bjornbusen1312

Extreme Spray Terror EST crew.

WE 2022 NWC/RAN Instagram: wi68.06

Stora väggen på Stäppen:

GI, WTW, Mech, Skil, Marr, FY- Forever Young/Fuck You, Anonym, Lints, Anders Reventlov, Vial, Rolf Carl Werner, Julia Rio, Jacob Cowan, Kimmo Svensson, Trill, Ruskig Ångest, Queen Bless, Matlo/Cuir, Kim Demåne, Eren Alparslan, Jeanette Hägglund, Jocelin Ramirez, Sergio Gio, Finn Ligoura, Marie Sundström, Anonym 2 och Agneta Neroth

Rök Utan Eld

Khamlane Halsackda

Ingrid Rosborg

Daniel Rojas

Josman Aguilera

Tadhi Alawi

Samwel Japhet

Ruby Schöne

Bernd Pierre Louis

Emelia Koberg

Gloria Kapako

Viktoria Lie

Ivan Spahi

Nora Massísimo

Film/redigering: Futuro Berg.

PVAndreasson

Kristian, Frida och Jens har satt samman årets Stickerinstallation där 453 Stickerkonstnärer deltar från ett 30 tal olika länder. Många kommer från USA och Tyskland men Sverige är väl- representerat och inte minst Malmö med ett 10-tal personer inom denna globala företeelse.. Stickers scenen, som ju är stor, har en ambition att vara för alla och agera som ett starkt välkomnande och inbjudande nätverk. Instagram: @regelverk

Pointilism: 100Xsamverkande medskaparprocess.

Actionpainting: 100Xsamverkande medskaparprocess

Troll: 100Xsamverkande medskaparprocess

Tape, kritor, styltor och stenciler: 100Xsamverkande medskaparprocesser.

Gallerinatten på Hangaren 2022 är ett samarbete mellan CFUK- Centrum För Urbankonst, Allmänna Arvsfonden, Malmö Stad, MKB Fastigheter AB, ABF Malmö och alla deltagande konstnärer, graffitimålare och precis alla andra som deltar eller kommer förbi.

English:

GALLERY WEEKEND 2022 at Hangaren.

2 large exhibitions open in the Hangar on September 23rd.

UNG22 and OMrådet. (The Area.)

The AREA: Limpo, Robbin Leon/Commandant Kateryna, Bates, Gustav Norberg, Anders Reventlov, Max Solca/Martin Olsson, Ruskig Ångest/Elina Metso and Swet.

With this large-scale and ambitious exhibition, we want to show where Graffiti Malmö is at today, in the year 2022/2023. Therefore, we have invited the graffiti painters and graffiti artists who are most influential in this genre. The exhibition runs until May 2023. Opening hours weekdays approx. 07.00 to 14.00. During the Gallery Weekend, Göte Rudvall, honorary doctor of education and 97 years old, will put forward a citizen’s proposal to locate the Urban Art Gallery in this quarter of Kampen. He needs 100 signatures that agree with him that this is a good idea.

During the Gallery Weekend, the Hangar is open on Friday the 23rd from 18.00 to 24.00. Saturday and Sunday between 12.00 and 16.00. Welcome!

Our exhibition UNG22 shows art from Malmö’s young generation where we get to see countless different expressions, thoughts and techniques of, among others:

Aiman ​​& Pacito, Musical Performance

Alexander J Weisend, A Fika out of Reach, @Sashaweisen_

Batería Malmö, BAM takes place!, @bateriamalmo

BAM associates, Raw Breaks, @bam_kultur

Alex

EEK-A-MOUSE/Nail

Emma Krafft, everything is just fine, I’m fine, @emmakrafft

By Josef Carlborg & with Alex Antic, Sing louder, @josefcarlborg

Ilja Karilampi with Aron Engvall, Olivia Ryme, Nourelhoda Jaballi, Syed Abidurehman Abidurehman, Ridwan Ismail Mahmoud, & Tareq Dabbour, Nachtlicht

Kaspars Liepins

Nordic Panorama, Screendance: On The Move

Style Dance Studio, Dance show, @styledancestudio

Tango Kompaniet, Flashtango

Milène Balligand, The worm hole, @mileneballigand_art

The freedom of the brush: Lovisa, Filippa, Filippa, Isabel, Isabelle and Ebba, TREES

Valdemarsro high school special school, PEACE

Freja Innes-Ker, Freja Innes-Ker, @inneskerart

Christian Saavedra, Z SQUAD

Zakaria Alamiri

Hasan Chkair

Léa-Cati Vallier, Children’s foot

Kim Mr. Holm

Sergio & Johnny

Henrietta Paglert

IDAS

Lovisa Christensen

Cia Runesson

Ossian Larsson, Clara Larsèn, Nilofar Danesh, Julia Balilaj, Razvan Doski, Malaak Ghalayini, Najah Abdullahi, Abdiqadar Qaliif Urur, Syed Abidurehman Abidurehman, Lydia Bredler, Aron Engvall, Olivia Ryme, Abdullah Boussaidi, Ridwan Ismail Mahmoud, Lin Mseibes, Tareq Dabbour , Maya Nilsson, Amanda Lundström, Vincent Larsson, Adnan Alqaisi, Samyar Rafipour, Ella Camacho, Hasan Chkair, Kerim Ljumanovski, Nourelhoda Jaballi, Stina Brontin Månsson, Hasan Salah, Shahoud Abduljawad and Abdullah Ismail

Nynes/Rival and Dius Apache Gorillan @nines_fr @r.i.v.a.l_f.r @bjornbusen1312

The Great Wall on the Stäppen:

GI, WTW, Mech, Skil, Marr, FY- Forever Young/Fuck You, Anonymous, Lints, Anders Reventlov, Vial, Rolf Carl Werner, Julia Rio, Jacob Cowan, Kimmo Svensson, Trill, Ruskig Ångest, Queen Bless, Matlo/ Cuir, Kim Demåne, Eren Alparslan, Jeanette Hägglund, Jocelin Ramirez, Sergio Gio, Finn Ligoura, Marie Sundström, Anonymous 2 and Agneta Neroth

Film: Smoke Without Fire

Khamlane Halsackda

Ingrid Rosborg

Daniel Rojas

Josman Aguilera

Tadhi Alawi

Samuel Japheth

Ruby Schöne

Bernd Pierre Louis

Emelia Koberg

Gloria Kapako

Victoria Lie

Ivan Spahi

Nora Massísimo

Cinematography/editing: Futuro Berg.

PVAndreasson

Kristian, Frida and Jens have put together this year’s sticker installation where 453 sticker artists participate from around 30 different countries. Many come from the USA and Germany, but Sweden is well represented and not least Malmö with about 10 people in this global phenomenon. inviting network. Instagram: @regelverk

Pointilism: 100X collaborative co-creative process.

Actionpainting: 100X collaborative co-creative process

Troll: 100X collaborative co-creation process

Tape, crayons, stilts and stencils: 100X collaborative co-creative processes.

The gallery night at the Hangaren 2022 is a collaboration between CFUK- Centrum För Urbankonst, Allmänna Arvsfonden, Malmö City, MKB Fastigheter AB, ABF Malmö and all participating artists, graffiti painters and just about everyone else who participates or passes by.

Dela