Gallerinatten UNG1 2022

UNG1 är CFUKs första utställning inom vårt Arvsfondsprojekt UNG- Urbankonsthall.

Vi vill bjuda in ungdomar mellan 12- 25 år för att göra Fri Urbankonst i UNG-Urbankonsthall detta år!

Bakgrund:

Centrum för Urban Konst (CFUK), är en organisation som kom till 2007 när jag, undertecknad, tillsammans med Glokala Folkhögskolan startade Spinneriet- en utbildning i Hip Hop Kultur och Urbankonst i Malmö. Jag fick sedan från 2013 tillgång till Hangaren, en stor lokal vid Enskifteshagen på Ystadgatan 53H som sedan dess fyllts av målningar från golv till tak både på in- och utsidan. Den har sedan kommit att inkluderas i Malmö övriga konstliv med utställningar bla vid den årligen återkommande Gallerinatten i slutet av september. De senaste åren har CFUK också ägnat sig åt att väcka opinion för att få till stånd en permanent urbankonsthall i Malmö.

Kan vi visa upp 1 653 ungdomar och deras konst under årets Gallerinatt 2022?

Den senaste viktiga insatsen inom CFUK är att vi fått ett treårigt projekt med medel från Allmänna Arvsfonden som fått namnet UNG. Det har med början detta år 2022 kunnat anställa några konstnärer med olika inriktning för att arbeta med ungdomar i åldrarna 12-25 år intresserade av urbankonst och med möjlighet att själv vara med och skapa. Vi är nu i ett inledande stadium där vi försöker få hjälp från olika håll att nå ut. Därför vänder vi oss nu bl a till våra samverkanspartners och andra aktörer med önskan att ni vill hjälpa oss att nå vår målgrupp.

Mer information finns på:

www.cfuk.nu.

Instagram: urbankonsthall_ung

FB: Urbankonsthall-ung

Med förhoppning att ni önskar delta med urbankonst som projektet UNG erbjuder sänder jag vänliga hälsningar!

Pärra Von Andreasson

Konstnärlig projektledare i UNG

E-post: pa_andreasson@yahoo.se.

Dela