Hur ska en UNG Urbankonsthall i Malmö se ut?

Illustration av Alexander J.Weisend 2022. Stäppen uppdaterad till en Urbankonsthall.

Rumsgestaltning/arkitektur med IDAS-arkitekter och Alex. Arkitekterna arbetade med ungdomar inom Ung-I-Sommar. Resultatet visades på Gallerihelgen 2022.

Illustration av Alexander J.Weisend 2022. Stäppen uppdaterad till en Urbankonsthall. (I bakgrunden Enskifteshagen.)
Illustration av Alexander J.Weisend 2022. Stäppen uppdaterad till en Urbankonsthall.
Dela