Idag och Imorgon

Det första utrymmet Hangaren idag nyttjar är cirka 4 000kvm.

Den målade ytan idag uppgår till cirka 2 000kvm.

Hangarens målerier idag, på insidan 2021/22 kan uppfattas som ett enda gigantiskt samarbetsverk. Det gör inget. Det verket består utav 40 stora målningar från cirka 40- 120kvm.

63 graffitimålare/konstnärer har hittills målat inisdan i Hangaren. De har själva bekostat allting. Även de som rest ända från Belgien, Finland, Chile, England, Holland, Danmark, Frankrike, Syd Afrika, Brasilien eller Kanada.

Har Hangaren Nordens största samling av kvinnliga graffitimålare/konstnärer. 14 stycken hösten 2021, 11 på insidan och 3 till på utomhusväggen.

Under åren 2017-2021 har vi i samverkan med Konstfrämjandet bjudit in för visning och konstupplevelser av Hangaren under Malmö Gallerinatt. Under sammanlagt 18H har alltså Hangaren varit öppet för allmänheten och då har vi lyckats locka 9 741 besökare

Gallerinatten 2017 2 638 besökare och nära 500 skrev på ett Medborgarförslag för att etablera en Urbankonsthall i Malmö som nu, under 2020, bearbetas och stöds av Malmö Stad. Under nästan 4 år har vi enbart fått positiva reaktioner från Malmö att vi ska skapa en Urbankonsthall här, men vi får dessvärre inga konkreta svar gällande när och var.

Hur har vi dock alla svar på.

Under 2018 påbörjades ett nytt stort och ambitiöst måleriprojekt, på utsidan av lokalen, kallat Insight Seeing, Ett Folk, som lyfter de människor runt om i världen med en bakgrund i olika kulturer. Det verket är lite försenat pga klotterattacker. Verkets sammanlagda yta är 918 kvm.

I samverkan med EklundhPaglert förlag har vi gett ut en dokumentationsbok om Graffiti Hangaren 2013- 2018 som även fungerar som en avancerad projektbeskrivning.

Under 5 veckor sommaren 2020 bedrevs Kul-I-Malmö i samverkan med Fritidsförvaltningen vid Hangaren. Vi märker att det finns mängder av unga lokala förmågor med mycket energi och kraft vi vill kanalisera in i kulturen och konstens värld. Alla skall vara välkomna i den UNG- Urbankonsthall vi önskar skapa.

Hangaren imorgon

  • Huserar i en egen lokal byggd utifrån verksamhetens utvecklade idé.
  • Kanske som ett kombinerat Urbankonst och Idrottscenter.
  • Innefattande en Internationell Resande 5-årig MFA Urbankonstakademi.
  • Med ett utvecklat pedagogiskt program som innefattar 2H fri konst i veckan för alla elever vid Malmös grundskolor.
  • Hanterar en urbankonstpark i närområdet. Arrangerar Urbankonstvandringar.
  • Samverkar med spelföretag för visning av konstnärer även digitalt.
  • Påbörjar ett samarbete med Fastighetsägare för samlad visning i det offentliga på muraler likt ett gigantiskt utomhusväggmuseum.
Hangaren imorgon? Vi önskar ett fortsatt och fördjupat samarbete med nuvarande fastighetsägare men vi kan även bygga upp en helt ny Urbankonsthall på annan plats i staden.

Aktuell tidsplan

2021-

Förbereder årets engagemang/föreningsarbete.

Stor måleri- Ett folk.

Sofielundsfestvial. (Coronainställt.)

Deal With It 5/6. Urban Arts. (Coronainställt.)

Gallerihelg 24- 26:e September. Med bla BAM, Stickerfest5 mm.

Genomföra ansökningar till Nordisk Kulturfond, Arvsfonden, Postkodslotteriet samt Kulturstöd Malmö.

Organisation och strategi.

Samverkans partners kontaktas för fortsatt process utifrån vår intention och deras egna förutsättningar. Möten för delad informationsgivning.

Gör klart utsidan och initierar nytt måleriprojekt. Unikt.

2022-                                  

Vår 3-års process startar att detalj planera en kommande Urbankonsthall med inriktning på ungdomar mellan 12- 25 år.

2025-                                  

Påbörja om- nybyggnation av Urbankonsthallen.

2028-                                  

Delta under Malmö som Kulturhuvudstad i Europa.

”Graffiti är inte bara konst, utan den berättar även en historia.” Zahra

Dela