Samarbete Medlemskap

Hangaren är en pärla och unik. Utan att använda sociala medier eller sprida information har Hangaren väckt nyfikenhet och intresse. På en ungdomslista i Malmö som utsett stadens 100 coolaste ställen fick Urbankonsthallen högsta betyg. Vi ska bli ännu unikare.

Deejaba Ruskig Ångest

CFUK- Centrum För Urbankonst I Malmö

ABF Malmö

Föreningen CFUK-

Styrelse 2021 med Pärra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larsson, Emma Gullstrand, Sofie Person, Astrid-Louise Walther, Johny Larson, Julian Szlagowski Vence och Ingemar Johnn

Hangaren har ett stort kontaktnät och initierade samverkanspartners.

Tillsammans har vi ett intresse att skapa offentlig gatu/urban konst/kultur i massa former tillgängligt för alla som bor i och som besöker Malmö. Vi önskar skapa mening, sammanhållning och aktivitet genom att ge utrymme till så många olika aktörer som möjligt.

För medlemskap Swish: 123 404 28 91. 50:- per år för en person, 100:- för en organisation. Skriv ditt namn i meddelande fältet.

Instagram: officialhangaren

Dela