DEN DIGITALA URBANKONSTHALLEN

DIGITALT JOBB HOS CFUK UTLYSES

Hej!

Vi söker efter dig som kan göra detta. Skicka offert/kostnadsförslag.

Vi har under ett par år prövat oss fram för att på något unikt och annorlunda sätt presentera Urbankonst på nätet.

Vi har nu tagit fram en tydlig skiss över vad vi önskar och vi söker dig/er som kan förverkliga våra planer och önskar ett kostnadsförslag.

Vi vill ha en kopia av Hangaren/Stäppen.

I den skall vi lägga in dokumentation i form av bilder/texter av tidigare projekt/utställningar och verk CFUK gjort.

Det är viktigt att hela den digitala U-hallen är dynamisk och enkel för oss som arbetar inom CFUK så vi kan gå in och ändra och göra tillägg.

Det skall alltså gå att lägga in platta bilder/texter. Men även filmer/animationer.

Vi vill även kunna 3D-scanna objekt/figurer/skulpturer som vi enkelt kan lägga in och skala i U-hallen.

I arbetet ingår att ha ett antal workshops med oss för att pedagogiskt och enkelt förklara för oss hur man uppdaterar.

Vi tänker oss även rörliga figurer/hologram/avatarer, för att tex kunna via performance/scenkonst-akter.

Vi önskar att besökare i U-hallen kan interagera. En vägg där de själva, utan censur, kan lägga upp verk. Kan de själva bygga ett rum i rummet och göra en egen utställning. Kan de vara en aktiv avatar? Ett forum för kommentarer.

Vi önskar NPC.

Vi har haft tre stora ommålningar av hela insidan av Hangaren och två på utsidan. Vi önskar att besökare kan skifta mellan de utställningarna.

Besökare kan välja ljud. Ändra ljus läge från tex dag/natt. 

Vi önskar att den som gör detta är konstnärligt kreativ och kommer med adekvata förslag som tillföra och personifierar. Fria uttryck.

Hjälper oss med andra frågor kring tex QR och digital planering/kalender.

För övrigt vill vi att den Urbankonstkarta vi har även uppdateras. Samt att uppdragstagaren som får uppdraget finns tillgänglig för konsultation och hjälp kring allt som har med vårt digitala arbete att göra. Tex allt som krävs för att vi skall kunna bygga och presentera arbetet. Det kan tex vara att hjälpa oss med digitala frågeställningar som underlättar jobbet i sin helhet samt för att uppdatera våra SOME och vår hemsida.

Tidsplan:

31/3 2024                                    Sista dagen för offert.

April                                              Avtal

31/8                                              Sista dagen för all info som skall läggas in.

26/9                                              Prototyp presenteras under Gallerihelgen.

30/11                                             Arbetet klart. Skall besiktas/godkännas innan fakturering.

 

Vår digitala Hangaren och skiss för den digitala U-Hallen: https://www.artsteps.com/view/6565d6fb6f5e5cf9dab3d089/?currentUser

Exempel på lite mer genomarbetad Urbankonsthall:

https://www.artsteps.com/view/647995d329f39ed10292262d

Vår egen Urbankonstkarta:

https://karta.cfuk.nu/

För frågor:

Pärra von Andreasson

parra@cfuk.nu

0707 666 122

Dela