Vem är Konst Nizze?

Uppkommande konstnär från 90-tals generationen. fokuserar på att  utforskar lärandet av konstens skapandet. KonstNizze (KN) blandar och utmanar sig själv med olika konstnärliga stilar, där han blandar typsnitt, porträttering och abstrakta verk i och med olika medium.

Grundad i konstformen ”GRaFFiTY”, påbörjade KN sitt konstnärliga äventyret året 2006 som gatukonstnär i sitt hem land Spanien. Pga kulturens omständigheter var KN tvungen att avstå från sitt karriären och fokusera på andra aktiviteter som: kampsport, musik, skateboard, mm.

Med fina meriter genom skateboard, vunnit SM-skateboard 2021, har KN tagit sig genom en bergochdalbana av skador som riktade han till att  utforska och uttrycka sitt skapande med andra och på olika material.

Instagram: konstnizze

Dela