Vill du/ni måla på Hangaren?

GRAFFITI HANGAREN

Öppen monumentalverkstad för ambitiösa graffitimålare, muralister och storskaliga urbankonstnärer.

Vill du måla på Hangaren?

Skicka ett mejl till info@cfuk.nu

Vår ambition är att ge stora utrymmen där man som målare får god tid på sig. Verken/måleriet får sedan sitta kvar under en överenskommen period. Oftast i 1 år.

Vi har inga andra resurser förutom själva väggytan.

Här gäller ingen speciell stil, innehåll eller uttryck. Hangaren diggar graffitins ursprung och fundament att uttrycka sig originellt, starkt och fritt. Hangaren uppmuntrar de egna uttrycken, berättelserna och teknikerna. Måla precis hur du vill om vad du vill. Hangaren uppmuntrar samarbeten.

Hangaren är inte en plats för klotter, reklam eller beställningsmålerier, dvs när någon annan beställer målning av de som målar.

Detta är en plats för fri experimentell konst och inte för bilder/uttryck som har mycket plats någon annanstans.

Vi dokumenterar allt och vi får rätten att publicera och kommunicera ut alla bilder i de sammanhang vi önskar. Hangaren är på intet sätt en kommersiell verksamhet.

Att vara ambitiös innebär inte att du behöver vara professionell. Alla är välkomna.

Vanligtvis görs målningarna här under loppet av 1 vecka till några månader. I enstaka fall ett par år.

(Vill du ha en fri yta för bara en eller två dagar så hänvisar vi till P-Huset Anna och Folkets Park väggen.)

Några 100 målare från olika delar av världen har målat här. Nu vill Hangaren se dig/er.

Varmt välkomna med ditt/ert visade intresse.

Efter att ni hört av er stämmer vi träff och utser en plats/yta samt gör en tidsplan. (Är det fullt för året så gör ett nytt försök nästa år.)

CFUK- Centrum För Urbankonst.

www.cfuk.nu

Dela