FÖRBJUDEN FRUKT på Hangaren.

Den digitala Konsthallen och Urbankonstkartan.Förbjuden Frukt är UNG/CFUKs första interaktiva digitala Urbankonstverk.En prototyp av verket visades för publik under Malmö Gallerihelg 2022. Förbjuden frukt består av två delar: