Utlysning: Digital Urbankonsthall

DEN DIGITALA URBANKONSTHALLEN DIGITALT JOBB HOS CFUK UTLYSES Hej! Vi söker efter dig som kan göra detta. Skicka offert/kostnadsförslag. Vi har under ett par år prövat oss fram för att på något unikt och annorlunda sätt presentera Urbankonst på nätet. Vi har nu tagit fram en tydlig skiss över vad vi önskar och vi söker […]