GALLERIHELGEN2022 på Hangaren.

2 stora utställningar öppnar i Hangaren den 23:e september. UNG22 och Området. OMRÅDET: Limpo, Robbin Leon/Komendant Kateryna, Bates, Gustav Norberg, Anders Reventlov, Max Solca/Martin Olsson, Ruskig Ångest/Elina Metso och Swet. Vi vill med denna storskaliga och ambitiösa utställning visa var Graffiti Malmö befinner sig idag, år 2022/2023. Därav har vi bjudit in de graffitimålare och […]

FÖRBJUDEN FRUKT på Hangaren.

Den digitala Konsthallen och Urbankonstkartan.Förbjuden Frukt är UNG/CFUKs första interaktiva digitala Urbankonstverk.En prototyp av verket visades för publik under Malmö Gallerihelg 2022. Förbjuden frukt består av två delar:

Hangaren

Whooho!hkjdhfh fdsfdsaf Lorem text