Bakgrund

CFUK har arbetat med Urbankonst i alla former i Malmö sedan 2007. Med såväl lokala som internationella aktörer i pedagogisk, konstnärlig, tvärkulturell form med allt från utbildning, föredrag, festivaler, utställningar och event. Bilden visar ett verk av Mark Jenkins i samverkan med Spinneriet 2007.

Hangaren är ett hobbyprojekt där alla målare till en början fick en tilldelad yta där de fick måla exakt vad de ville. Målgruppen var de målare med ambition att jobba en längre tid med sitt verk. Att utnyttja hela ytan upp till taket och att lägga ner mer tid än 1-dag som är konvention inom gatukonst blev en oskriven regel utifrån en lika oskriven men uttalad vilja hos många mural/graffitimålare.

Allt arbete som gjorts i Hangaren de första åren har varit fullkomligt ideellt från alla som deltagit. Med praktiskt arbete såväl som konstnärligt. Graffitimålare/konstnärer har alla själva bekostat sin tid, sitt material och sina övriga eventuella omkostnader som resor/boende.

Delvis deltog Glokala Folkbildningsföreningen en tid med det organisatoriska arbetet som för övrigt utfördes av Deejaba/Ruskig Ångest.

CFUK- Centrum För Urban Konst, ett av Glokalas projekt, etablerades 2007 i Malmö och organiserade bla mycket annat Spinneriet- Skolan för Urbankonst och HipHopKultur, Gatukonst/HipHopFester, Festivalen Urban Arts, Utomhusgalleriet Inbetween som mellan åren 2008- 2013 genomförde ett 50-tal Gatukonstutställningar med hela Malmö som utställningsyta samt sedan 2013- Hangaren, en monumentalverkstad för Graffitimålare och konstnärer.

Konstnärlig initiativ tagare och ledare, Pärra Von Andreasson, har genom sitt egna företag anskaffat en byggställning som finns till förfogande för alla att använda i lokalerna. Den förra ägaren Briggen och den nya ägaren har upplåtit och upplåter lokalen för detta ändamål till en kostnad av 0:-/år. ABF Malmö har bland annat deltagit i arrangerandet av Gallerinätter 4 år i rad.

Alla som vill måla, på det sätt Hangaren erbjuder i sin unika form, och har bett om den möjligheten, i Hangaren har fått lov till det.

Amatör som professionell.

Hangarens väggar är målade av de som vill jobba med sina målningar i lugn och ro under längre tid. Det är väldigt många som kommit hit och vill pröva att måla under handledning. Det är ett projekt som CFUK nu driver, att söka möjlighet för alla att komma och pröva, och få vägledning i hur man gör.
Kul-I-Malmö tillsammans med Fritidsförvaltningen sommaren 2020. Kom och måla!

CFUK- Hangaren

Sedan 2013 har det målats i och på Hangaren. Utsidan kan betraktas dygnet runt. Varje vardag sedan dess har Optimera öppnat portarna in i lokalen mellan ca.07.00- 14.00 så alla som velat har kunnat gå in och kika. Observera att ingen jobbar med Hangaren. Det är ett hobbyprojekt. Vid varje målning finns en text som vägleder in i graffitimåleriets och dess företrädares värld.

kort

Hangaren ligger på Ystadsgatan 53H vid Enskifteshagen i centrala Malmö där graffitimålare och urbankonstnärer gjort monumentala verk sedan 2013.

Nu vill vi etablera verksamheten och skapa en unik Urbankonsthall för fri offentlig konst med utgångspunkt i Hangaren som vi ser som en ambitiös skiss för ändamålet.

Hangaren på insidan. Alla målningar som gjordes här under åren 2013 är väldokumenterade och utgivna i boken GRAFFITI HANGAREN 2013- 2018 med fantastiska bilder av Nils Bergendal och stiligt formgett av Thobias Franzén.

längre

En unik Internationell Samtida Urbankonsthall med fri offentlig konst i fokus i Malmö?

Hangarens ambition just nu är att genomföra 2 utställningar/år. Vår och Höst. I början av sommaren och under Malmö Gallerinatt när vintern infinner sig. I framtiden vill vi visa utställningar året runt varje dag.

Utställningen görs i Hangaren men varje utställning gör även nedslag på olika offentliga platser i Malmö med omnejd. Varje utställare visas även på/i ett internetsammanhang- ett eget för Hangaren eller i tex en digital spelmiljö.

I Hangaren sker vernissage/invigning och kartkort delas ut vilket markerar var de övriga verken finns i offentligheten. All info om konstnärerna och verken finns i/på Hangaren.

Hangarens verk skall ses av så många som möjligt. Hangaren är till för alla som bor i Malmö. Och alla som besöker staden.

Hangarens ambition är att ha ett gediget pedagogiskt program med folkbildande ambition oavsett bakgrund och utbildning. En konsthall där alla besökare får prova-på i kortare eller längre processer.

En arbetsgrupp, CFUK- Centrum För Urban Konst, har bildats av intressenter till Malmö som Urbankonststad ur ett folkbildande, pedagogiskt, kulturellt och konstnärligt perspektiv. Ett flertal processer och projekteringar har börjat formuleras.

Ett folk. Hangarens samarbetsmåleri på utsidan påbörjades 2018 och beräknas vara färdigt under 2021.